Przejdź do głównej zawartości

Histologia gruczołu ślinowego przyusznego

Gruczoł ślinowy przyuszny = ślinianka przyuszna. Otoczona jest torebką łącznotkankową, której odnogi wnikają w głąb narządu, dzielą go na płaty i płaciki i wytwarzają zrąb narządu. W zrębie znajduje się duża liczba limfocytów i komórek plazmatycznych, które wytwarzają immunoglobuliny klasy Iga, przechodzące do śliny.
Miąższ składa się z części wydzielniczych gruczołów (pęcherzyki i cewki) i przewodów wyprowadzających.
Pęcherzyk zbudowany jest z komórek surowiczych. Pęcherzyki stanowią 90% masy narządu, 10% to przewody wyprowadzające i zrąb. Jądra kom surowiczych są okrągłe, leża w środkowej części komórek, cytoplazma zawiera dużo szorstkiej siateczki śródplazmatycznej. W wierzchołkowych częściach komórek znajdują się liczne pęcherzyki wydzielnicze, zawierające białka, w tym także amylazę. Pęcherzyki otoczone są komórkami mioidalnymi (mioepidelialnymi) o kształcie wrzecionowatym, których skurcz wyciska wydzielinę z ich światła. Na zewnątrz od kom mioidalnych znajdują się naczynia włosowate. Przesącz z krwi (woda i elektrolity) przedostaje się do światła pęcherzyków gdzie miesza się z białkami i tworzy płyn surowiczy.
Wstawki, czyli cienkie przewody wyprowadzające, są wysłane 1warstwowym nabłonkiem sześciennym. Dalej przechodzą w szerokie przewody wyprowadzające, czyli przewody prążkowe, wysłane nabłonkiem sześciennym lub walcowatym. Z przewodów prążkowych płyn przepływa do przewodów międzypłacikowych i międzypłatowych, a z nich do wspólnego przewodu przyusznicy (Stensona), który uchodzi do jamy ustnej na wysokości drugich zębów trzonowych.Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.