Przejdź do głównej zawartości

Zaproszenie na hackathon bioinformatyczny BioNinja Challenge 2019

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego organizuje hackathon bioinformatyczny BioNinja Challenge 2019, którego celem będzie integracja środowiska bioinformatycznego oraz wypracowanie nowych rozwiązań problemów, dotykających współczesną bioinformatykę. Wydarzenie odbywać się będzie w formie konkursowej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 04 - 06.10.2019. 

W czasie hackathonu, oprócz kodowania, planowane są prezentacje ekspertów związanych z analizą danych biologicznych, którzy przedstawią interesujące zagadnienia w tym zakresie. Chcielibyśmy, aby to wydarzenie łączyło osoby związane zarówno ze środowiskiem akademickim, jak i biznesowym. Do udziału zapraszamy nie tylko bioinformatyków, ale także wszystkie osoby, które w swojej pracy spotykają się z problemami związanymi z przetwarzaniem danych biologicznych/medycznych, big data i data science, genetyką, medycyną i innymi dziedzinami, w których przydatne mogą być rozwiązania bioinformatyczne.


W trakcje BioNinja Challenge 2019 uczestnicy zmierzą się z zadaniami dotykającymi zagadnienia analizy danych genetycznych, pochodzących z sekwencjonowania NGS, narzędzi wspierających przetwarzanie danych w biobankach oraz genetyki wirusów i drobnoustrojów. Aby przygotować najlepsze rozwiązania, konieczne będzie posiadanie interdyscyplinarnego zespołu, który poza wiedzą z zakresu IT, pozwalającą na implementacje algorytmów AI oraz opracowywanie optymalnych metod przetwarzania danych, wykaże się także wiedzą domenową w zakresie life science. Uczestnicy wspierani będą przez osoby doświadczone w tematyce poruszanej w trakcie hakatonu, które pomagać będą w naprowadzeniu zespołów na jak najciekawsze rozwiązania.Organizatorem wydarzenia jest Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, która od roku 2016 promuje Uniwersytet Łódzki, będąc członkiem dwóch europejskich prestiżowych organizacji zrzeszających jednostki biobankujące: BCNet (Biobank and Cohort Building Network) oraz ESBB (European and Middle Eastern Society for Biopreservation and Biobanking). Jednostka należy do krajowego Konsorcjum BBMRI.pl, realizującego projekt na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resource Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium), współtworząc Polską Sieć Biobanków.Bieżące informacje na temat wydarzenia pojawiać się będą na stronie internetowej: www.bioninjachallenge.eu/ oraz na twitterze (twitter.com/BioninjaCHLG) i Facebooku (www.facebook.com/BioNinjaChallenge/)Partnerem technologicznym wydarzenia jest InterSynergy Software House (https://www.intersynergy.pl/) i Agencja Kreatywna Onespark (https://www.onespark.pl/)Opracowanie: redakcja

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.